Historia

Vi älskar det lokala!

Hej!

För över 100 år sedan så var hotellet en länsmansbostad och man skulle kunna kalla det polischefens privata boende. Det var ett grandiost boende med tinnar och torn och det finns en bild på hur länsmansbostad såg ut i hotellets reception, Fängelseceller fanns det längs järnvägen och det var s.k. "fylleceller" som hade öppna galler så det kunde bli ganska kallt på vintern.

På första hälften av 1900-talet så övergick fastigheten till att bli ett pensionat och det finns bilder på pensionaten i receptionen och fastigheten är fortfarande klassiskt utformade med tinnar och torn.

I samband med att wallboardfabriken byggs i Skinnskatteberg så byggs fastigheten om till disponentvilla år 1950. På 50-talet så var ju cement grejen så fastigheten med tinnar och torn revs för att bygga upp en klassisk 50-tals byggnad med cementfasad. Notera att disponenten hette Fritz Malmström och vägen där hotellet ligger heter följaktligen Fritz Malmströms väg. Det närliggande Annexet var på 50-talet en liten arbetarbostad.

På 70-talet så säljer bruket disponentvillan och den konverteras till ett hotell. På 90-talet byggs Annexet ut och blir kontorslokaler för dåvarande bruket och säljs sedermera för att nyttjas som kontorshotell.

På 2000 talet säljs hotellet och konverteras till förläggning för asylboende.

År 2018 så köper nuvarande ägaren fastigheten och påbörjar en omfattande renovering för att ta hotellet tillbaka till dess rötter och återberätta brukets historia tillbaka till 1700 talet.

När ni besöker Brukshotellet Skinnsberg kan ni alltid med egna ögon uppleva brukets, hotellets och bygdens historia i form av bilder, böcker och inredning.

Bilden kommer från Bygdeband.se och Skinnskattebergs Hembygdsförening där bl.a. ordförande Johnny Strömberg är mycket aktiv att dokumentera och tillgängliggöra bygdens brukshistoria.

Lämna din e-post så kontaktar vi dig!


You are now subscribed